Шта угрожава земљиште?

 

Земљиште представља танак површински растресити слој земљине коре. С обзиром да производња хране зависи од земљишта, разумљиво је зашто је овај природни ресурс под великим притиском. Земљиште настаје у дуготрајном процесу педогенезе. Земљиште јесте теоретски обновљив ресурс, међутим, процес педогенезе толико дуго траје, да слободно можемо рећи да је необновљив ресурс.

Опширније: Шта угрожава земљиште?

Дизајн Воја & Ивана