O Еколошком покрету

 

Еколошки покрет „Оквир животаје нестраначко и непрофитно удружење грађана, основано 2013. године.

Циљеви удружења су: унапређивање научних сазнања о биолошкој и геолошкој разноврсности, популаризација научно- истраживачког рада, промоција биодиверзитета и геолошких ресурса наше земље, унапређивање заштите животне средине, промоција живота у руралним срединама и односа локалног становништва према природним ресурсима,  едукација становништва, а посебно деце и младих, о одрживом начину коришћења ресурса, као и јавно залагање за промену навика у погледу експлоатације природних ресурса.

 

Организациона структура Еколошког покрета је састављена од три секције:

Секција Чувари камена

Секција Чувари камена се стара о збиркама које се налазе у Музеју камена у Паштрићу, промовише и широј јавности представља изложбене поставке у Музеју. Еколошки покрет такође успоставља сарадњу са институцијама и појединцима на пољу истраживања и промоције геодиверзитета. Веома битан сегмент секције је и едукација деце и омладине о значају и карактеристикама геодиверзитета, као и учествовање чланова удружења у истраживањима геодиверзитета. Чланови секције унапређују рад Музеја и доносе новине у музејске активности.

Секција Банка семена "Зрно"

Секција Банка семена старих сорти "Зрно" је основана са циљем да се сачувају аутохтоне сорте воћа, поврћа и житарица од нестанка. Чувари семена су декларативно против генетски модификоване хране, боре се за очување старих сорти воћа и поврћа и раде на стварању регионалне мреже банака семена, која представља први масовни пројекат овог типа на територији Републике Србије. Чувари семена се залажу за пољопривреду која је у складу са принципима одрживог развоја и промовишу људско право на здраву храну. Секција се посебно залаже за веће присуство старих сорти на нашој трпези.

Секција Чувари природе

Секција Чувари природе се базира на заштити и проучавању биодиверзитета, са посебним освртом на угрожене и заштићене врсте биљака, животиња и гљива. Секција се бави истраживањима биодиверзитета и едукацијом у области заштите животне средине. Међутим, ова секција није само истраживачког типа, већ се од њених чланова очекује да прате политику у области животне средине и да штите интересе живог света, са правом да реагују званичним дописима Удружења уколико уоче покушаје угрожавања животне средине.


               


Joomla templates by a4joomla

Дизајн Воја & Ивана